Rodzaje maszyn i urządzeń budowlanych

Według prawa budowlanego, urządzenia budowlane to urządzenia techniczne, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu. Zalicza się więc do nich urządzenia instalacyjne, ogrodzenia czy przejazdy. W języku potocznym jednak urządzeniami budowlanymi nazywa się maszyny budowlane oraz sprzęty, które wykorzystywane są do wznoszenia obiektów. Sprzętami budowlanymi określamy natomiast szalunki, rusztowania czy zaplecza kontenerowe.

Maszyny budowlane

Maszyny budowlane to urządzenia, które stosowane są robotach budowlanych. Istnieje wiele możliwości podziału maszyn – ze względu na napęd, sposób sterowania, rodzaj lub kategorię robót budowlanych. Najczęściej dzielimy je ze względu na rodzaj robót, ponieważ podział ten daje największą swobodę. Maszyny do robót ziemnych na przykład możemy podzielić na koparki, ładowarki, maszyny do zagęszczania gruntów oraz do tak zwanego płaskiego odspajania gruntów. Do zagęszczania gruntów wykorzystywane są zagęszczarki, ubijarki i walce, do odspajania spycharki, równiarki czy zrywarki. Są to urządzenia ciężkie, podobnie jak maszyny do robót drogowych, palowych, urządzenia wiertnicze czy maszyny do przeróbki kruszyw. Tylko nieliczne firmy budowlane dysponują bardzo szeroką flotą maszyn, ponieważ ich zakup i przechowywanie wymaga sporych nakładów finansowych. Firmy obierają zwykle ściśle określoną specyfikę wykonywanych prac, a do robót dodatkowych wykorzystują współpracę z podwykonawcami. Maszyny z kolei można wypożyczyć. Jeszcze bardziej opłacalne jest zlecenie wykonania prac firmie, która dysponuje sprzętem i osobami posiadającymi uprawnienia do ich kierowania. Firma DOMBUD z Katowic proponuje na przykład usługi sprzętem ciężkim, takim jak dźwigi, koparko-ładowarki i ciągniki siodłowe z naczepami, w ramach swojej Wypożyczalni Sprzętu Budowlanego.

Urządzenia budowlane

Do urządzeń budowlanych, które nie są sprzętami ciężkimi jak dźwigi czy koparki, możemy zaliczyć maszyny do robót wykończeniowych oraz urządzenia pomocnicze. Czasami do urządzeń budowlanych zalicza się również narzędzia elektrotechniczne, takie jak wiertarki, piły tarczowe, szlifierki czy frezarki. Do sprawnego przeprowadzenia prac wykończeniowych w budynku przydają się urządzenia do robót tynkarskich, malarskich, podłogowych i instalacyjnych. Do prac remontowych i rozbiórkowych wykorzystywane są narzędzia zmechanizowane jak młoty udarowe. Jeśli chodzi o urządzenia pomocnicze, zaliczamy do nich wspomniane we wstępie szalunki, rusztowania, stojaki, wszelkiego rodzaju zawiesia oraz agregaty. Pojęcia urządzeń, sprzętów, maszyn często używamy zamiennie, choć według prawa budowlanego urządzenia to nie narzędzia służące do budowy, a na przykład do oczyszczania ścieków w budynku, który jest już użytkowany.

[Głosów:5    Średnia:3.4/5]